شهر گربه ها جزو شش فیلم پر فروش گیشه 1400 سینمای ایران قرار گرفت


شهر گربه ها فیلمی خانوادگی در ژانر کودک و نوجوان که از سوم آذر ماه 1400 روی پرده بهترین سینماهای ایران قرار گرفت هم اکنون پس از گذشت 52 روز از اکران در لیست شش فیلم پر فروش سال 1400 قرار گرفت . این خبر خوب در حالی است که شهر گربه ها از کمترین ظرفیت تبلیغاتی برخوردار بوده و به دلیل نداشتن اسپانسر مالی از داشتن حتی یک بیلبور شهری بر خلاف دیگر فیلم های در حال اکران توانسته است مخاطب را به خوبی به سینما جذب کنید به طوریکه غالب سینماهای در حال اکران شهر گربه ها منتظر قسمت دوم این اثر سینمایی هستند ؛ شرایط اکران سینماها در دوران پسا کرونا که هنوز جامعه به شکل کامل از ترس خارج نشده است به شکل مطلوبی نبوده و به طور کلی سینماها از ظرفیت کامل خودشان برخوردار نبوده اند . شهر گربه ها در 8هفته گذشته رکورد فروش روزانه و هفتگی خود را در شرایطی حفظ و در پاره ای از زمان ها ارتفاع بخشیده است که فیلم های فراوانی اکران شدن و طبیعی است وقتی فیلم ها زیاد شوند از میزان سانس های در اختیار هر فیلم کاسته خواهد شد . شما می توانید در این گزارش لیست فروش هفتگی و روزانه شهر گربه ها را دنیال نمایید . امیدواریم همگی با حمایت هرچه بیشتر مردمی از بخش خصوصی و سینمای به شدت مظلوم کودک و نوجوان که سال هاست از تکاپوی جدی افتاده است در ساختن آینده ای درخشان سهیم شویم چرا که اگر بچه ها عادت به سینما رفتن نکنند آینده ی سینمای ایران را نباید مثبت ببینیم . پیشاپیش از تمامی تماشاگرانی که در طول این مدت کوتاه رکوردی زیبا با شهر گربه ها به جا گذاشتند کمال تقدیر و تشکر را داریم.